I graduated from Oslo National Academy of Fine Arts i 1994. I was born in Evanger in Voss municipality and has lived in Alta, Finnmark since 1994.

Artcatalog: "Beautiful border:Do not cross the line.", 2018

Webside: https://www.100norwegianphotographers.no/sigfrid-hernes , 2017

Read: kunst_pluss_3_2016

Side 1 av 9
 
 
Side 2 av 9
 
 
Side 3 av 9
 
 
Side 4 av 9
 
 
Side 5 av 9
"Eg kan ikkje dra i frå Jorda", høyde 70 cm, bredde 97cm, tusjpenn, 2014
Side 6 av 9
"N695112.9E244500.5", høyde 70 cm, bredde 97 cm, tusjpenn, 2014
Side 7 av 9
"En reise langs Axis Mundi", høyde 70 cm, bredde 98 cm, tusjpenn, 2013
Side 8 av 9
"Enda ein morgon i mennesketida", høyde 116 cm, bredde 230 cm, foto, 2014
Side 9 av 9