2008 Rett Øst

Trine Noodt, Laila Kolostyak og Sigfrid Hernes

I november 2006 kjøyrde 3 billedkunstnere fra Alta til Vardø og Hamningberg. Målet med reisa var å bevisstgjøre seg "Landskapet" dei bur i ved hjelp av samtaler, foto, video og tegning. Reisa varde i ei veke. Etter det arbeidde kunstnarene kvar for seg. Innimellom møttes dei for å sjå på og kommentere kvarandre sine arbeider. Det endelege målet var å presantere arbeidene i ei utstilling.
Det var utstilling i Alta kunstforening, Alta 23.02-23.03. 2008 og
I Hamningberg kapell, Hamningberg, 05.08-10.08. 2008
Prosjektet vart støtta av Finnmark Fylkeskommune, Nordnorsk kulturråd, Norske Billedkunstnere, Sametinget, Alta kunstforening og Båtsfjord menighet.