Om meg som kunstner.

Eg gikk ut av Statens kunstakademi i 1994. 

Eg er født på Evanger i Voss kommune og har hatt postadresse Alta, Finnmark sidan 1994.

Arbeida mine er for det meste i ei svart/kvit verd. Kunstnarskapet er ei utforsking i gråsona mellom natur og kultur.