2011 Sortland ungdomsskole

"Et punkt i tilværelsen"

Tegningen er en studie av et tre utenfor skolen hvor koordinatene til treet (funnet ved hjelp av GPS-mottaker) er med i tegningen. Teksten "Et punkt i tilværelsen" står på motsatt vegg. Vi må minst ha to punkter for å se oss selv. Et hvor vi er og et annet hvor speilet er. Den som ser tegningen står på et punkt, innerpunktet, mens tegningen er ytterpunktet,det som blir sett. Videre refererer tegningen til et punkt utenfor skolen hvor det virkelige treet står. Treet på veggen er en erfaring av det virkelige treet. Det kan sammenliknes med slik vi erfarer hverandre, bare at vi vanligvis ikke lager tegninger av det. Det er mange trær på Sortland,og hvert tre er forskjellig fra de andre. Kantineområdet med to store glassvegger gjør at rommet inne føles som en del av uterommet. Ønsket er at tegningen i Amfi skal forsterke dette inntrykket. Etter hvert som de nyplanta trærne rett utenfor vokser til, vil kontakten mellom treet på veggen og trærne ute bli enda mer synlig.