2013 NNKS

3.5 - 19.5.2013

Sigfrid Hernes:
«Komme vekk - være i drømmen»
Sigfrid Hernes jobber først og fremst med tegning, men også med fotografi og video. Det er ofte nordnorsk natur som er utgangspunktet for arbeidene hennes. Hovedverket i denne Black box-utstillingen er en film der både det fotografiske og det kartografiske er tatt i bruk for å påulike måter forstå og avbilde et landskap uten spor etter mennesker. Utgangspunktet for filmen er nasjonalparken Stabbursdalen i Finnmark.

Som del av utstillingen vises også tegningen En reise langs AxisMundi. Axis mundi er en betegnelse på en slags passasje mellom underverdenen, jorden og himmelen. Det dreier seg om verdens midtpunkt, et senter som alt annet har oppstått fra. Hos Sigfrid Hernes er Axis mundi representert i form av et tre. Aksen bryter med det horisontale som ellers preger bildene. Et sentralt tema i utstillingen er menneskets lengsel etter å komme tilbake til en egentlig virkelighet i form av den øde naturen. Sigfrid Hernes bor og arbeider i Alta. Utdannelsen har hun fra kunstakademiet i Bergen og Oslo. Hun har tidligere stilt ut blant annet ved Samisk senter for samtidskunst,
Nordnorsk Kunstmuseum (2012) og Nordkappmuseet.

Tekst: Torild Østby Haaland
Foto: Kjell Ove Storvik.