2009 Tana Flerbrukshall

Kroppens poesi i avgjørende sportsøyeblikk

I innlæring av ulike idrettsøvelser blir det brukt innstrukssjonsillustrasjoner. Målet med slike tegninger er på best mulig måte å forklare hvordan noe skal gjøres. De er derfor enkle og informative.
Utfordringen min har vært med enkel strek fange kroppens poesi i avgjørende sportsøyeblikk.
Har tegnet situasjoner frå tre idrettsaktiviteter; håndball, løping og bryting. Hver tegning beskriv kroppens bevegelse i øyeblikk der utøveren sine ytelser topper seg. Presisjon og teknisk kunnen er en vesentlig del av aktiviteten. Det skjer før seieren og jubelen er et faktum. Utøveren sin handling er et resultat av tålmodig og langvarig trening. Øyeblikkets hendelse er idrettens sin kjerne. Det er den vi samtaler om i lang tid etterpå og ser om att og om att på skjerm og på trykk.

Froskeskudd er et begrep hentet fra håndball. Det beskriv at man hopper opp fra bakken for å komme over motstanderne og har fri sikt fremover. Mens man enda er i luften kaster man ballen med stor kraft i mål. Tegningen viser kroppen i luften mens den er i ferd med å kaste ballen.
Innspurt er et ord vi finner i mange idrettsgrener. Det beskriv at to eller flere personer er i ferd med å gå over mål. Bakgrunnen for tegningen er en studie av 100m løping i OL. Tegningen viser kroppen i steget før den går over målstreken, idet den går over målstreken og steget etterpå, rett før utøveren ser opp til høgre på tavlen som viser tiden og rekkefølgen. Det kan oppfattes som en person eller tre forskjellige.
Fallgrep er et begrep hentet fra bryting. Det beskriv at utøveren har festet grep rundt motstanderen som kan føre til at motstanderen blir kastet i bakken. Tegningen viser at grepet er festet og at utøverne er i fallet.