2012 Voss kunstlag

Sigfrid Hernes sin storslagne og omsorgsfullt intime framstilling av natur.
Hun arbeider med nordnorsk natur som utgangspunkt og sentral tematikk i sin kunst. Naturens nærvær i skandinavisk kunst er overveldende. Og visst er det en kunstnerisk utfordring å gå inn i denne sjangeren og tilføre nye kvaliteter og oppdagelser.
Det er nettopp her som Hernes inspirerer og suggererer i sine ulikeartede, men distinkte og særpregede tonelag og stemningsleier. Hun bidrar med sin egen tydelige og gjennomarbeidede estetikk.
Og her er Sigfrid Hernes storartede hommage til naturen, hennes intime og sjenerøse invitt til å delta i en særskilt ladet naturopplevelse formidlet av tegning og fotografier. Men samtidig prøver Hernes ulike veier, ulike språk i møtet med naturen. Hennes film fra Stabbursdalen, for eksempel, anvender hun både det fotografiske og det kartografiske for på ulike sett å forstå og avbilde naturen.

Hentet fra tekst av Jan Erik Lundstrøm, Senter for Samisk samtidskunst, 2012